Programma 4: De dienstverlenende gemeente

-Algemeen

Waar gaan we naartoe?(doel)

*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5.

O

Een score van 7.2 is een keurige ruim voldoende. Uit de conclusie bleek wel dat de dienstverlening op onderdelen nog effectiever kan. Dit nemen wij serieus en vraagt om het nogmaals onder de aandacht brengen van de (interne) dienstverleningsnormen en waar nodig om ze aan te passen naar de huidige tijdsnormen. Daar zijn we momenteel volop mee bezig.

Er is per kanaal gekeken naar de mogelijkheden om de dienstverlening naar een hoger plan te tillen.  Dit maakt scherp waar we onze focus moeten hebben liggen. 
Zo is o.a. het document "Warm Contact" ontwikkeld, waarin de interne afspraken rondom Dienstverlening worden aangegeven. Dit document is een leidraad in het nogmaals onder de aandacht brengen van de dienstverleningsnormen.

Bij een volgend onderzoek moet blijken of we dan de 7,5 (of misschien wel hoger) gaan scoren.

*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig.

G

We zijn gestart met opstellen van het Integrale Veiligheidsbeleid. Dit wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Inmiddels is er met de 8 Achterhoekse gemeenten een projectleider ondermijning aangetrokken. Hij ondersteunt gemeenten in een gemeentegrensoverschrijdende en integrale aanpak van ondermijning. Tevens is het ondermijningsbeeld voor de gemeente opgeleverd, wat zal worden gedeeld met de raad.

*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig.

G

Dit doel is zo nauw verweven met de doelen rondom Van buiten naar binnen werken en Inclusie, dat we dit hier niet toelichten en niet verder als apart doel uitwerken.