Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead

-Algemeen

Waar gaan we naartoe?(doel)

*5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

O

De voortgang is nog niet op het gewenste niveau. De ontwikkeling van Interne Beheersing is complex. Zo ook het vastleggen van de processen en het verbeteren van deze processen. Dit heeft te maken met het introduceren en borgen van een andere manier van werken en de daarbij behorende gedragsverandering. De sturing en de inzet hierop wordt versterkt met een projectmatige aanpak.

*5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

G

 

Het doorlopende traject voor het vergroten van de bewustzijn op het gebied van privacy en informatieveiligheid wordt vanaf eind Q2 versterkt als de Europese aanbesteding met een goed resultaat is afgerond.

Datalekken (ongeveer 10 tot op heden) die ontstaan, zijn bijna geheel te wijden aan onjuist geadresseerden in digitaal berichtenverkeer. Naast het verhogen van het bewustzijn wordt ook onderzocht of een andere beveiligde mailoplossing kan bijdragen aan het voorkomen van dit type datalekken.

Voorbereidingen in processen en beleid zijn opgestart om in 2020 de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) te hanteren als basiskader. Het beleid voor de BIO, momenteel grotendeels het informatieveiligheidsbeleid, wordt gezamenlijk met het verplichte privacybeleid in één overkoepelend beleidsstuk in Q4 ingediend ter vaststelling aan het college en ter actieve informatie aan de raad.