Programma 4: De dienstverlenende gemeente

*4.6: Van buiten naar binnen werken

Waar gaan we naartoe?

-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

O

Begin 2020 zou onze Proatbus worden opgeknapt, om vanaf april volop te rijden. Er is veel vraag naar; initiatieven, zowel vanuit onze organisatie als in samenwerking met externe partners, zijn er voldoende. Door brandschade is de bus echter total-loss verklaard.  We zijn nu op zoek naar een nieuwe bus. Vanwege de Coronacrisis ligt dit echter stil en kan dit weer worden opgepakt zodra dit mogelijk is.

De overige initiatieven om meer in de wijk aanwezig te zijn, liggen tevens op een lager pitje. We zijn inmiddels op zoek naar alternatieve (digitale) manieren om toch zichtbaar te zijn en in contact te blijven met onze inwoners.

-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken.

G

De nieuwe visie op dienstverlening en uitvoeringsprogramma is in april vastgesteld. Op basis hiervan gaan we aan de slag met het verder verbeteren van onze (telefonische) bereikbaarheid en het mogelijk maken om producten online aan te vragen en af te handelen. Het aantal producten wat online kan worden aangevraagd, stijgt maandelijks. Ook kunnen inwoners via de website makkelijk online een afspraak maken bij de publieksbalie.

-4.6.3: Met een taskforce werken.

G

Inmiddels is de taskforce wonen en zorg van start gegaan. Samen met externe partners zijn we bezig met het ontwikkelen van een visie en een afsprakenkader rondom wonen en zorg.

-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek.

G

Nadat in 2019 succesvol een verkenningsfase is afgerond, wordt in 2020 gewerkt aan een kwartiermakingsfase met het doel het platform eind 2020 operationeel te kunnen laten zijn.   Er doen 9 gemeenten mee aan deze fase en het platform zal onder de naam Datalab GO worden opgestart inclusief een leergang om medewerkers te ondersteunen in het databedreven werken.

Overige onderwerpen binnen programma 4

Waar gaan we naartoe?

-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig.

G

Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld en wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Een actieplan ondermijning is opgesteld. In het plan is aandacht voor het op orde brengen van het beleid dat de basis biedt om bepaalde fenomenen binnen het thema ondermijning te voorkomen. Daarnaast is er in meegenomen hoe wordt gewerkt aan het creëren van bewustwording over ondermijning bij zowel collega’s als ondernemers/inwoners.