Programma 3: De werkende gemeente

-Algemeen

Stand van zaken

Alle onderdelen van programma 3 zijn terug te vinden onder de opgaven ‘Een leven lang leren’, ‘Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven’ en ‘Over onze grenzen heen kijken’.