Programma 4: De dienstverlenende gemeente

-Algemeen

Waar gaan we naartoe?(doel)

*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5.

O

Een score van 7.2 is een keurige ruim voldoende. Uit de conclusie bleek wel dat de dienstverlening op onderdelen nog effectiever kan. Dit nemen wij serieus en vraagt om het aanscherpen van onze dienstverleningsvisie.
Hier zijn wij momenteel volop mee bezig. Er wordt per kanaal gekeken naar de mogelijkheden om de dienstverlening naar een hoger plan te tillen. We kijken o.a. naar onze producten en diensten die we off-line en on-line aanbieden. Ook onze dienstverlening zoals het werken op afspraak (pilot in 2020) en (interne) bereikbaarheid en (interne) dienstverleningsnormen worden hierin meegenomen.

Niet eerder dan dat onze dienstverleningsvisie helder is en we een aantal aanpassingen hebben gedaan of zaken hebben bijgesteld, is het handig om een vervolg  onderzoek te houden. Pas dan zal moeten blijken of we dan de 7.5 (of misschien hoger) gaan scoren.

*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig.

G

We zijn gestart met opstellen van het Integrale Veiligheidsbeleid. Dit wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Inmiddels is er met de 8 Achterhoekse gemeenten een projectleider ondermijning aangetrokken. Hij ondersteunt gemeenten in een gemeentegrensoverschrijdende en integrale aanpak van ondermijning. Tevens is het ondermijningsbeeld voor de gemeente opgeleverd, wat zal worden gedeeld met de raad.

*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig.

G

Dit doel is zo nauw verweven met de doelen rondom Van buiten naar binnen werken en Inclusie, dat we dit hier niet toelichten en niet verder als apart doel uitwerken.