Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead

-Algemeen

Waar gaan we naartoe?(doel)

*5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

O

De voortgang is nog niet op het gewenste niveau. De ontwikkeling van Interne Beheersing is complex. Zo ook het vastleggen van de processen en het verbeteren van deze processen. Dit heeft te maken met het introduceren en borgen van een andere manier van werken en de daarbij behorende gedragsverandering. De sturing en de inzet hierop wordt versterkt met een projectmatige aanpak.

*5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

G


Het traject voor het vergroten van de bewustzijn op het gebied van privacy en informatieveiligheid wordt in 2019 versterkt met verschillende kennissessies, uitdagende tests en een crisisoefening.

Datalekken (ongeveer 15 tot op heden) die ontstaan, zijn bijna geheel te wijden aan onjuist geadresseerden in digitaal berichtenverkeer. Naast het verhogen van het bewustzijn wordt ook onderzocht of middels het zaakgericht werken en het digitaliseren van werkprocessen, de gevolgen en risico's beperkt kunnen worden. Er zijn 2 meldingen van poging tot persoon specifieke CEO-Fraude geregistreerd.

Voorbereidingen in processen en beleid zijn opgestart om in 2020 de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) te hanteren als basiskader. Het beleid voor de BIO, momenteel grotendeels het informatieveiligheidsbeleid, wordt gezamenlijk met het verplichte privacybeleid in één overkoepelend beleidsstuk in Q4 ingediend ter vaststelling aan het college en ter actieve informatie aan de raad. Hierbij wordt samengewerkt met de FG, CISO's en Coördinatoren informatieveiligheid en privacy van de gemeentes Doetinchem, Aalten en Doesburg ten behoeve van eenduidigheid.