Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Doelen en acties

1- Datalab Gelderland Oost

G

De verdere ontwikkeling van het Datalab loopt naar tevredenheid. De website van Datalab GO is inmiddels gelanceerd en kan gevonden worden op: Datalab GO.

De thema's worden momenteel actief ter hand genomen. In het laatste kwartaal verwachten we hier de eerste uitkomsten van.

Zo worden er rondom  het thema Covid-19 data verzameld en geanalyseerd op basis van een aantal specifieke vragen vanuit de werkgroepen rondom participatie, psychische gezondheid en economische effecten. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een dashboard.

Met betrekking tot het thema ondermijning wordt gewerkt aan het maken van brancheanalyses en een feitenkaart.  Daarnaast zijn er twee onderzoeksvoorstellen geschreven over de thema’s arbeidsuitbuiting & mensenhandel en verdachte vastgoedtransacties. Tevens is er een nieuw initiatief van de VNG gelanceerd: DOOK (Data Onregelmatigheden op de Kaart). Dit betreft een GIS-applicatie die voornamelijk gericht is op ondermijning op bedrijventerreinen. Gebaseerd op indicatoren brengt deze applicatie onder andere bedrijventerreinen, soort bedrijvigheid, bouwjaar en gemiddelde WOZ-waarde in kaart. Dit initiatief wordt dermate nuttig geacht dat we deze proberen te incorporeren in de eigen feitenkaart.

2- Doorontwikkelen dienstverlening

Van buiten naar binnen werken krijgt steeds meer vorm. Dat gebeurt bij participatieve trajecten bij grote onderwerpen en in de dagelijkse contactmomenten op al die terreinen waar de lokale overheid een uitvoerder en/of partner is. Door te denken en werken vanuit de bedoeling. Door op locaties aanwezig te zijn, te kijken en luisteren naar wensen of problemen. Het gebeurt ook door tijd en energie te blijven investeren in een goede, toegankelijke website.
Mede door corona heeft nu zo’n beetje iedereen ervaren dat digitaal samenwerken goed kan werken en extra opties kan bieden zoals via beeldbellen even snel iets te bespreken, ook met inwoners, ondernemers of samenwerkingspartners. Daar investeren we in en versnellen het traject via het project ‘digitaal samenwerken werkt’.
Daarnaast voeren we de visie op dienstverlening uit, waarin we onder andere onze producten en diensten (ook) online gaan aanbieden.
Wat de doorontwikkeling oplevert, meten we onder andere door bij inwoners, bedrijven (of onze eigen gebiedsmakelaars) naar de tevredenheid over onze dienstverlening te vragen.

G

We liggen goed op koers met de doorontwikkeling van dienstverlening. Nu we er (eindelijk) weer op uit kunnen met de Praotbus kunnen we nog meer van buiten naar binnen werken. Digitaal samenwerken wordt steeds meer gemeengoed in plaats van iets nieuws. Iedereen is er inmiddels ook in geschoold. Daarnaast komt steeds meer dienstverlening online beschikbaar. Zoals gemeld in de Voorjaarsnota 2022 is ook 2022 nog nodig om te komen tot de doelen uit de Visie op dienstverlening.