Programma 3: De werkende gemeente

Doelstellingen programma 3

Stand van zaken

Alle onderdelen van programma 3 zijn terug te vinden onder de opgaven ‘Een leven lang leren’, ‘Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven’ en ‘Over onze grenzen heen kijken’.

Wat heeft het gekost in 2019?

Programma 3 Begroot voor wijziging 2019 Begroot na wijziging 2019 Rekening 2019 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 610 633 1.163 531
Lasten 5.240 4.834 5.264 431
Saldo (4.630) (4.201) (4.101) 100
Bedragen x 1.000