Programmaverantwoording

Het programmaplan

Per programma geven we antwoord op de drie W-vragen:

  1. Wat wilden we bereiken? (maatschappelijke effecten/doelen)
  2. Wat hebben we daarvoor gedaan?
  3. Wat heeft het gekost?

Het antwoord op de vragen ‘Wat wilden we bereiken’ en ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’, zijn binnen de programma's terug te vinden per thema, conform de programmabegroting 2018. 

De kleuren geven een indicatie van de behaalde realisatie per doel.

      Doel gerealiseerd/ op schema

 Doel vertraagd/ gedeeltelijk gerealiseerd (door in- en/of externe omstandigheden)

    Doel (nog) niet gerealiseerd (door in- en/of externe omstandigheden)

De baten en lasten, inclusief afwijkingen zijn per programma weergegeven.

Daarbij hebben we een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven ten opzichte van de primaire begroting, dus over het hele jaar. Het volledige overzicht is te vinden onder hoofdstuk 8: Overzicht van baten en lasten. Hierin zijn twee overzichten weergegeven: tot en met de 2e berap (begrotingswijziging) en van de 2e berap tot aan de jaarrekening. Zo is het verloop van primair naar 1e wijziging (2e berap) naar jaarrekening goed zichtbaar.