Onvoorzien

Onvoorzien

Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is bijna € 99.000 per jaar. Op basis van het daadwerkelijke gebruik van deze post, blijkt dat een bedrag van € 2,50 per inwoner voldoende is. Dit is als beleidsontwikkeling in het meerjarenperspectief meegenomen. Een bedrag van circa € 100.000 lijkt veel maar op een begroting van circa € 90 miljoen is dit 0,1%. Om van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s, onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

De hoogte van de stelpost onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners x € 2,50.