Aanbieding

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2019 aan. Vanwege de verkiezingen en daarbij de vorming van een nieuwe coalitie, beschrijft deze Voorjaarsnota alleen de autonome ontwikkelingen per programma.

Het op 15 mei gepresenteerde coalitieprogramma “Met lef samen bouwen aan onze toekomst” van de nieuwe coalitie geeft de meerjarige ambities en mogelijke keuzes. Dit coalitieprogramma is, in samenhang met de voorjaarsnota, de basis voor de programmabegroting 2019 en verder. 

Het meerjarenperspectief in deze Voorjaarsnota bevat dan ook alleen de financiële autonome ontwikkelingen, hier zijn geen beleidskeuzes of ambities in meegenomen.

 

Het meerjarenperspectief is op basis van de huidige autonome ontwikkelingen als volgt:

 

Wij stellen u voor:

  • De Voorjaarsnota 2019 voor kennisgeving aan te nemen.