Sitemap

1e Berap 2022 Blz. 1
1e Berap 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 6
Doelen en acties Blz. 7
1.1- Vergroenen Blz. 8
1.2- Verduurzamen Blz. 9
1.3- Bouwen Blz. 10
1.4- Oude IJsselzone en DRU Industriepark Blz. 11
1.5- Vitaal buitengebied Blz. 12
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 13
Doelen en acties Blz. 14
2.1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond Blz. 15
2.2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering Blz. 16
2.3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling Blz. 17
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 18
Doelen en acties Blz. 19
3.1- Impulsprogramma economie en wonen Blz. 20
3.2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 21
3.3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen Blz. 22
3.4- Gelijke kansen voor iedereen Blz. 23
3.5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen Blz. 24
3.6- Regionale en internationale samenwerking om doelen te realiseren Blz. 25
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 26
Doelen en acties Blz. 27
4.1- Anders en beter monitoren Blz. 28
4.2- Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 29
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 30
1. De gemeente als werkgever Blz. 31
1. De gemeente als werkgever Blz. 32
Doelen en acties Blz. 33
5.1.1- Interne beheersing Blz. 34
5.1.2- Goede informatievoorziening Blz. 35
5.1.3- Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken Blz. 36
5.1.4- Communicatie en Participatie Blz. 37
5.1.5 Formatie Blz. 38
5.1.6- Covid Blz. 39
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 40
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 41
Doelen en acties Blz. 42
5.2.1- Inclusief werkgeverschap Blz. 43
Onvoorzien Blz. 44
Onvoorzien Blz. 45
Financiële positie Blz. 46
Financiële positie Blz. 47
Afwijkingen Blz. 48
Afwijkingen Blz. 49
Budgetttair neutrale wijzigingen Blz. 50
Afwijkingen SD Blz. 51
Toelichting SD Blz. 52
Investeringen Blz. 53
Investeringen Blz. 54
Grondexploitatie Blz. 55
Grondexploitatie Blz. 56
Begrotingswijziging Blz. 57
Begrotingswijziging Blz. 58
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap