Bijlagen

Bijlage A: Kerngegevens

Bijlage A: Kerngegevens

Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2018-2021)

Bijlage B: Investeringslijst

 

Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2019-2022

Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2019-2022

 

 

 

 

Bijlage D: Overzicht in beeld

Bijlage E: Staat van personeelslasten

Bijlage E: Staat van personeelslasten

*2019 uit Programmabegroting 2018 t/m 2020

Toelichting:
Het verschil tussen de oorspronkelijke raming 2019 en de nieuwe raming ontstaat met name door premiewijzigingen van  onder meer pensioenen en een nieuwe CAO.

Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden

Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden

 

 

Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s

Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s

Bijlage I: Afschrijvingstabel

Bijlage I: Afschrijvingstabel