Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Onvoorzien

Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is ongeveer € 48.000 per jaar. Conform het meerjarenperspectief is het bedrag per inwoner gewijzigd. Om van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s, onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.