Onvoorzien

Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is ongeveer € 49.000 per jaar. Om van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s: onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.
Er zijn nog geen mutaties te melden op onvoorzien.


            

Onvoorzien begroting 2022 (x 1.000) Aanwending Nog te besteden
Primitieve begroting beginstand 49
Stand 1-5-2022 49