Programma 4 en 5

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Huis aan huis blad
Het gaat om het plaatsen van het gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad. Het huis-aan-huisblad is bij een andere uitgever terecht is gekomen. De prijzen zijn omhooggegaan.

Datalab GO
De bijdrage in de begroting voor Datalab GO was gebaseerd op het oorspronkelijke onderzoeksrapport. In de definitieve businesscase en daarbij behorende dienstverleningsovereenkomst van begin 2022 zijn de kosten hoger uitgevallen. De insteek is dat we de kosten terugverdienen door beter gebruik van data en minder gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. Dat is op dit moment echter niet voldoende specifiek te maken. Om transparant te blijven kiezen we er daarom voor de begroting voor Datalab GO omhoog bij te stellen, terwijl we tegelijkertijd nader gaan kijken naar waar het besparingspotentieel is terug te vinden. Digitale innovatie en digitalisering gaan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze dienstverlening, bedrijfsvoering en beleid. Het Datalab GO is een belangrijke partner om data aan te leveren en ons te adviseren hoe we meer datagestuurd kunnen werken.

SLA ICT Samenwerking
Het dreigingsniveau op het gebied van informatieveiligheid wordt, mede onder invloed van de crisis in Oekraïne, steeds hoger. Dit maakt het nodig extra hierin te investeren.

Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid

Datalab GO
De samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2024. Voortzetting hiervan in de jaren daarna past binnen het bestaand beleid, maar hiervoor is nog geen budget opgenomen.

Behouden en werven medewerkers

We willen een aantrekkelijker werkgever zijn en blijven, zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt. Die krapte vormt momenteel een groot probleem voor veel bedrijven en gemeenten, waardoor het moeilijk is nieuw talent te vinden, maar ook om personeel te behouden. Een sterke identiteit helpt om mensen aan te trekken en te behouden, omdat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. En mensen voelen zich aangetrokken door een fijne werksfeer en uitdagende opdrachten. Onderdeel om dit te bereiken is het inzetten van de campagne: Oude IJsselstreek maakt sterk. Deze merkactivatie zorgt voor sterkere herkenning en verbinding met de gemeente. We kunnen dit gebruiken voor o.a. arbeidsmarktcommunicatie, door de hele organisatie heen.
Om nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken is er daarnaast in de huidige arbeidsmarkt een klein budget nodig om aansprekende werving te kunnen door om huidige vacatures in te kunnen vullen. Als we het nu niet doen lopen we een groot risico met het op orde hebben en houden van het personeelsbestand.