Leeswijzer

De basis van onze begroting bestaat uit de volgende vijf programma’s, die elk een verschillend domein vertegenwoordigen:

  1. De gemeente waar het goed wonen is (fysiek)
  2. Een leefbare gemeente (sociaal)
  3. De werkende gemeente (economie, onderwijs en samenwerking)
  4. De dienstverlenende gemeente (dienstverlening, veilig en schoon)
  5. Bedrijfsvoering.

De vier beleidsprogramma’s dragen elk vanuit hun eigen domein bij aan één of meer opgaven uit het coalitieprogramma.